Administració

Palau Ausit LogoPalau Ausit

des de 1979
ESO, Batxillerat i Formació Professional

Missió de l'Institut Palau Ausit

La missió de l’Institut Palau Ausit és:

  • Formar, orientar i acreditar als nostres alumnes, en cooperació amb les famílies, en l’adquisició de les competències bàsiques i professionals establertes per les diferents etapes del sistema educatiu.
  • Cooperar amb les famílies, en tot el seu procés de formació.
  • Fomentar la seva incorporació a la vida acadèmica i professional en les millors condicions de competència.
  • Promoure una educació en valors cap a l’educació ambiental, el respecte, la tolerància i solidaritat en tots els aspectes del treball.

Visió de l'Institut Palau Ausit

L’Institut Palau Ausit vol ser un centre públic que vetlli per la qualitat i millora contínua dels seus serveis educatius per tal de respondre a les expectatives de les persones implicades.


Política de la Qualitat

La Direcció de l’ Institut Palau Ausit conscient de la incidència que té l’aplicació del model de gestió basat en la Norma ISO 9001-2008, en la seva eficàcia operativa, assumeix la responsabilitat de definir, implantar i mantenir una política de qualitat a fi de satisfer les expectatives dels seus grups d’interès i necessitats educatives dels seus alumnes, en el marc de la missió la visiódel Centre i d’acord al seu projecte educatiu amb el compromís de complir els requisits legals i reglamentaris el qual contempla com a referents:

els nostres estàndards


Palau Ausit Logo