Administració

Palau Ausit LogoPalau Ausit

des de 1979
ESO, Batxillerat i Formació Professional

Mediació

Què és la mediació?

La mediació és un mètode de resolució de conflictes amb un àrbitre, anomenat mediador, que intenta arribar a un consens entre les dues parts en desacord.

La mediació entén que a través del diàleg és possible arribar a entendre’s i resoldre qualsevol conflicte que es pugui produir entre les persones. El mediador, sempre amb confidencialitat, no imposa cap solució ni intervé amb cap tipus d’interès, són les dues persones que tenen el problema les que han de resoldre el conflicte per elles mateixes.

Qui en forma part de la mediació?

Som molts els alumnes que ens hem format a l’optativa de Mediació de conflictes i actualment formem part del servei de mediadors.

Quines característiques té un bon mediador?

  • Imparcialitat. El mediador no pren part a favor o en contra dels posicionaments de les parts; tampoc no en té, d'interès directe o indirecte en la solució del conflicte.
  • Confidencialitat. El contingut de tot el que les parts diguin o expressin dins del procés de mediació és secret i no es pot fer servir fora de la mediació.
  • Voluntarietat. Les parts en conflicte han de partir d'un punt inicial d'acord: volen donar l'oportunitat a la mediació per gestionar el seu conflicte. Això implica que, en qualsevol moment, una de les parts pot retirar-se i donar per acabada la mediació.
  • Autonomia de la voluntat de les parts. El mediador respecta la lliure disposició de les parts en conflicte: només elles proposen les solucions, els terminis i pactes sobre la seva verificació, sobre el compliment dels acords, etc.

Com es pot sol·licitar el servei de mediació?

Si tens un conflicte amb una persona i tant tu com l’altre persona esteu d’acord que necessiteu el servei per així solucionar-lo, el que heu de fer és demanar al vostre tutor/a un full on hauràs d’escriure el teu nom, el nom de la persona amb la qual tens el conflicte i finalment de quin curs sou. Un cop omplert el full, l’hauràs de ficar a la bústia de mediació, ubicada al costat de la biblioteca.

Palau Ausit Logo