Administració

Palau Ausit LogoPalau Ausit

des de 1979
ESO, Batxillerat i Formació Professional

Tècnic/a superior en Administració i Finances
[CFGS Ádministració i Finances]

 

 

Per què aquest cicle?

Aquest tècnic ha de saber realitzar l' administració i gestió de personal, les operacions econòmic - financeres, i la informació i assessorament a clients o usuaris d' acord amb els objectius marcats, les normes internes i la normativa vigent. Realitzarà les funcions de:

 • Gestió de la Documentació Jurídica i Empresarial.
 • Administratiu/iva d' oficina, comercial i personal.
 • Administratiu comptable.
 • Responsable de tresoreria, pagament, cartera de valors, etc.
 • Agent comercial, d' assegurances, bancs etc.
 • Administrador/a de gestories.
 • Cap de diferents departaments: comptabilitat, financer, recursos humans, de compres, de vendes, de magatzem, etc.

Què estudiaràs?

Gestió de la Documentació Jurídica i Empresarial.

 • Ofimàtica i Procés de la Informació.
 • Recursos Humans i Responsabilitat Social Corporativa.
 • Comunicació i Atenció al Client.
 • Procés Integral de l’Activitat Comercial.
 • Gestió de Recursos Humans.
 • Gestió Financera.
 • Comptabilitat i Fiscalitat.
 • Gestió Logística i Comercial.
 • Simulació Empresarial.
 • Formació i Orientació Laboral.
 • Formació en Centres de Treball.

On treballaràs?

 • En les oficines de tot tipus de petites i mitjanes empreses.
 • Bancs i corredories d' assegurances.
 • Despatxos professionals.
 • Administració pública, etc.

Característiques del cicles formatiu

Formació professional específica que qualifica per executar les tasques pròpies de la professió.

Continguts:

 • Assignatures teòrico-pràctiques que es cursen en el centre educatiu 350 h de formació en els centres de treball (FCT), mitjançant un conveni que subscriuen l'escola i l'empresa.
 • Durada: 2 cursos acadèmics. (2000 hores)
 • Titulació: Tècnic/a superior en Administració i finances.

Continuïtat d'estudis

 • Cursos d’especialització professional.
 • Un altre cicle de Formació Professional de Grau Superior amb la possibilitat d’establir convalidacions de mòduls d’acord amb la normativa vigent.
 • Ensenyament Universitari amb accés directe i amb la possibilitat d’establir convalidacions de mòduls d’acord amb la normativa vigent.

Documents relacionats

DescarregarVeure
Full informatiu CFGS Administració i finances

Palau Ausit Logo