Administració

Palau Ausit LogoPalau Ausit

des de 1979
ESO, Batxillerat i Formació Professional

PLA OBERTURA

PLA D'OBERTURA DE CENTRE

PLA D'OBERTURA DE CENTRE

JUNY 2020

 

DECLARACIÓ RESPONSABLE

L’assistència dels alumnes al centre ha d’anar necessàriament acompanyada de la declaració responsable de la família, o de l’alumne en funció de la seva edat, segons els models facilitats pel Departament d’Educació.

Hi ha dos models diferents en funció de l’edat dels alumnes.

L’Institut Palau Ausit ha habilitat la possibilitat de lliurar abans de l’assistència de l’alumne al centre aquesta declaració responsable pròpia, o de les famílies en el cas dels menors d’edat, enviant-la telemàticament a l’administració del centre. Aquell alumnat que no aporti abans, o en el moment de la incorporació al centre, la declaració responsable, pròpia o  de la família, no podrà accedir al centre.

Documents relacionats

DescarregarVeure
PLA D'OBERTURA DE CENTRE

Palau Ausit Logo