Administració

Palau Ausit LogoPalau Ausit

des de 1979
ESO, Batxillerat i Formació Professional

2 3 4 5 6 7 8 9

Tornem al Tecnocampus Mataró

El passat 19 de febrer al matí van participar del Màster Link al TEC CENTER amb la col·laboració de Shunk Intec, S.L.U.(Shunk) i la Fundació Tecnocampus (TCM). Van participar els alumnes de primer de Grau superior de Mecatrònica Industrial.

L’objectiu d’aquest Màster Linnk és oferir als Centres de Formació Superior un conjunt de tallers pràctics, aprofitant els recursos disponibles en el Shunck TEC-CENTER de Mataró i utilitzant equips industrials de darrera generació, i aplicant documentació i continguts formatius avalats per les empreses proveïdores.
El Schunk TEC-CENTER ofereix un espai amb recursos per:
- Fer demostracions i formació a tècnics d’empreses sobre l’ús dels equips del Schunk TEC-CENTER.
- Fer demostracions i formació a estudiants de Cicles Formatius Superiors i Universitats sobre l’ús dels equips del Schunk TEC-CENTER.
Contingut

El present Màster Linnk està format per tres tallers:

- Sistemes d’intercanvi de palets de punt zero. Funcions i avantatges dels sistemes de canvi ràpid d’utillatge (SMED).
- Tecnologia de subjecció magnètica
- Càlcul i programació d’un robot cartesià

Shunk Intec S.L.U. és una empresa, de matriu alemanya, experta en tècniques de fixació i manipulació i en sistemes d'agafada, i presenta una de les ofertes més interessants i innovadores de productes en aquest sector.


Fundació Tecnocampus, amb la seva Escola Superior Politècnica que imparteix graus d’enginyeria industrial en electrònica i mecànica, entre d’altres, i manté una important relació de col·laboració amb centres de formació professional, amb una experiència superior als dotze anys en la realització de tallers oberts als centres de secundària oferint pràctiques, en els seus laboratoris, a grups d’estudiants d’aquests centres.

La visita ha sigut molt profitosa pels nostres alumnes. Agraïm al TECNOCAMPUS la disponibilitat i el temps dedicat. Esperem tornar a repetir l'experiència.

Palau Ausit Logo