Administració

Palau Ausit LogoPalau Ausit

des de 1979
ESO, Batxillerat i Formació Professional

Departament
Automatització i robòtica industrial [CFGS]

 

Per què aquest cicle?

Amb aquest cicle formatiu de grau superior podràs obtenir el títol de Tècnic superior en en Automatització i robòtica industrial, rebràs una formació de 2000 hores de durada repartit en dos cursos, i aquesta està basada en classes eminentment pràctiques, que t’ajudaran a adquirir els coneixements que et permetran ocupar un lloc de treball per a desenvolupar feines de postes en marxa i manteniment de línies automatitzades amb equips de regulació, control i comunicacions industrials.

Què estudiaràs?

 • Autòmats programables: Programació en diferents llenguatges (contactes, instruccions, grafcet,..) mitjançant els programaris CX-Programmer (Omron), Unity (Schneider Electric) i Step 7 (Siemens).
 • Comunicacions industrials: Configuració de xarxes mitjançant busos como AS-i, Profibus, Device Net, Profinet, Ethernet, Wireless i serveis de telecontrol amb missatge SMS, diagnosi i control de processos mitjançant WEB amb PLCs S7-300 de Siemens i CJ1 d’Omron. Aplicacions dels OPC’s.
 • Sistemes HMI: Configuració i programació de panels tàctils i sistemes SCADA amb aplicacions industrials basat en WinCC Flexible.
 • Informàtica industrial: Hardware i xarxes locals d’ordinadors, programació en llenguatge d’alt nivell VISUAL BASIC i disseny de pàgines web.
 • Automatismes elèctrics, pneumàtics i hidràulics: Quadres elèctrics, disseny i documentació de circuits elèctrics per ordinador amb ELCAD, Connexions i aplicacions de diferents sensors digitals com detectors inductius, capacitius i òptics, pneumàtica i hidràulica, electropneumàtica i electrohidràulica i aplicacions amb PLC M340 de Schneider Electric.
 • Electrònica industrial i control i regulació de motors elèctrics: Estudi de components electrònics i les seves aplicacions industrials, regulació i control de diferents màquines elèctriques com transformadors, motors trifàsics i monofàsics, variadors de freqüència MM440 de Siemens,
 • Regulació i control analògica programable: Estudi, connexions i aplicacions industrials amb sensors i actuadors analògics, control de polsos, regulació PIDs aplicats a processos de regulació de temperatura, nivell, cabal, pressió, posició amb encoders i servoaccionaments. Sensors intel·ligents amb RFID, lectors de codi de barres i codis matricials QR.
 

 • Projecte d’automatització i regulació: basats en processos industrials i línies automatitzades de fabricació flexible robotitzades, amb diferents estacions connectades en diferents xarxes i controlades per autòmats programables i sistemes de supervisió (SCADA). Documentació de projectes, normatives de seguretat, informes tècnics i planificació del manteniment.
 • Robòtica industrial: Control i programació d’aplicacions industrials amb robots i els seus sistemes de seguretat.
 • Formació en centres de treball: 350 hores de pràctiques en empreses d’automatització i regulació industrial.
 • Empresa i iniciativa emprenedora

On treballaràs?

 • Cap d’equip de supervisió i manteniment de sistemes d’automatització.
 • Projectista de sistemes de control, mesura i regulació de processos industrials.
 • Tècnic en disseny, desenvolupament i posades en marxa de projectes d’automatització de processos industrials.
 • Tècnic en xarxes de comunicacions industrials i electrònica industrial.
 • Programador de sistemes i equips d’automatització i robòtica industrial.
 • Tècnic en muntatge, posades en servei i manteniment de sistemes automàtics i dels seus equips i instal·lacions.

Només si estudies aquest cicle formatiu al nostre institut obtindràs altres avantatges com:

 • Realitzar la formació en espais amb equipaments similars als utilitzats en la indústria.
 • Obtenir un certificat d’Automatització i comunicacions industrials de 300 hores expedit directament per l’empresa Siemens.
 • Rebre xerrades d’empreses i realitzar visites a empreses i fires del sector.
 • Participar en les Olimpíades de Formació Professional Worldskills Spain.
 • Possibilitat d'aconseguir el títol de Tècnic Superior en Mecatrònica Industrial amb nomès un curs més en la modalitat de FP Dual.
 • Gaudir dels convenis amb empreses com Siemens, Omron, Schneider Electric, ABB i el Gremi d’instal·ladors i PIMES del metall de Ripollet, Cerdanyola i Montcada.

Continuïtat d'estudis

 • Cursos d’especialització professional.
 • Un altre cicle de Formació Professional de Grau Superior amb la possibilitat d’establir convalidacions de mòduls d’acord amb la normativa vigent.
 • Ensenyament Universitari amb accés directe i amb la possibilitat d’establir convalidacions de mòduls d’acord amb la normativa vigent.

Video promocional 

El vídeo mostra els alumnes de l'IES Palau Ausit de Ripollet dissenyant i desenvolupant projectes d'automatització de màquines i processos.

Projecte final cicle formatiu.

A continuació es presenten dos videos realitzat pels propis alumnes que mostren el projecte realitzat basat en la Cèl·lula de fabricació flexible MPS-C de Festo:

Notícies

Arxiu

Agenda

Arxiu

Palau Ausit Logo