Administració

Palau Ausit LogoPalau Ausit

des de 1979
ESO, Batxillerat i Formació Professional

Departament
Instal·lacions elèctriques i automàtiques [CFGM]

Per què aquest cicle?

Perquè amb aquest cicle formatiu de grau mitjà podràs obtenir el títol de Tècnic en instal·lacions elèctriques i automàtiques basats en classes eminentment pràctiques per adquirir els coneixements teòrics i pràctics necessaris amb equipaments d’última tecnologia per tal de donar resposta a les necessitats del mercat laboral en camps com les instal·lacions elèctriques i el manteniment industrial, desenvolupant tasques de disseny i programació dels circuits, desenvolupament de les instal·lacions així com de les postes en funcionament i el seu posterior manteniment.

Aquesta titulació permetrà obtenir directament l’habilitació d’instal·lador autoritzat en categoria bàsica i especialista (antic carnet d’instal·lador elèctric autoritzat).

 

Què estudiaràs?

Aquest cicle formatiu LOE de 2000 hores de durada i repartit en 2 cursos acadèmics, està format per 14 crèdits en el que s’inclou entre altres els següents continguts:

 • Automatismes elèctrics: disseny, mecanització i muntatge de quadres elèctrics basats en relés, temporitzadors, contactors,..
 • Instal·lacions automatitzades en habitatges i edificis: Configuració i muntatge d’instal·lacions domòtiques basades en diferents tecnologies com EIB, corrents portadores, amb micro PLC LOGO, ....
 • Autòmats programables: Introducció a la programació de PLCs amb aplicacions pràctiques.
 • Automatització pneumàtica: Disseny i muntatge d’aplicacions pràctiques pneumàtiques i electró pneumàtiques.
 • Instal·lacions elèctriques d’interiors: Disseny i muntatge de circuits elèctrics basats en interruptors, conmutadors, fluorescents,...
 • Electricitat i electrònica bàsica: Conceptes i càlculs bàsics dels fenòmens de l’electricitat i l’electrònica digital i analògica.
 • Instal·lacions de baixa i mitja tensió: Instal·lacions de distribució, centres de transformació, xarxes de distribució aèries i soterrades en baixa tensió.
 • Instal·lacions de telecomunicacions en habitatges i edificis: Instal·lacions d’antenes terrestres i via satèl·lit, instal·lacions de telefonia interior i d’intercomunicació.
 • Instal·lacions solar fotovoltaiques: Muntatge i manteniment d’instal·lacions solar fotovoltaiques.
 

 • Màquines elèctriques: Connexions, regulació  i aplicacions de diferents motors elèctrics de contínua i alterna, transformadors.
 • Instal·lacions elèctriques especials: Instal·lacions i documentació tècnica d’enllumenats exteriors i de receptors de característiques especials.
 • Formació en centres de treball: 317 hores de pràctiques en empreses d’instal·lacions en habitatges i edificis, automatització i quadres elèctrics, instal·lacions exteriors, antenes i telecomunicacions.
 • Empresa i iniciativa emprenedora
 • Anglès tècnic.

On treballaràs?

 • Instal·lacions elèctriques i d’energia solar.
 • Instal·lacions elèctriques automatitzades [DOMÒTICA].
 • Manteniment industrial, automatismes i motors elèctrics.
 • Instal·lacions d’antenes terrestres i parabòliques, megafonia i alarmes.

Només si estudies aquest cicle formatiu al nostre institut obtindràs altres avantatges com:

 • Realitzar la formació en espais amb equipaments similars als utilitzats actualment en la indústria.
 • Rebre xerrades d’empreses i realitzar visites a empreses i fires del sector.
 • Gaudir d’un conveni amb el Gremi d’instal·ladors i PIMES del metall de Ripollet, Cerdanyola i Montcada.

Notícies

Arxiu

Agenda

Arxiu

Palau Ausit Logo